Formació AVAST 2021

CURS:

EL REPTE DE LES ALTES CAPACITATS A L’ESCOLA ACTUAL”

CANVIAR LA MIRADA CAP EL NOSTRE ALUMNAT

L’objectiu d’aquest curs organitzat per AVAST (Asociación Valenciana de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales) és ajudar als docents a: reflexionar, conéixer, aprendre, entendre, valorar i intervindre.

 • Reflexionar sobre la diversitat a les nostres aules. Són realment inclusives?
 • Conéixer de què parlem, a qui ens referim, característiques, mites i necessitats.
 • Aprendre a identificar-los i entendre les diferències i necessitats de cadascun.
 • Valorar l’enriquiment que suposa tindre una aula diversa i intervindre per a oferir, dins l’aula ordinària, una educació inclusiva i equitativa a tot l’alumnat i, concretament, a les altes capacitats… cap a una escola de qualitat.
 • Dates 20, 25 de febrer i 4, 6, 11, 13, 25, 27 i 30 de març. El curs té una durada de 40 hores (30 d’assistència a les sessions programades de manera presencial o online més 10 d’aplicació pràctica)

Horari i lloc:

 • Dissabtes de 10:00 a 14:00 atesa l’evolució de la COVID-19, les sessions previstes inicialment com a presencials, passaran a realitzar-se de forma online mitjançant la plataforma ZOOM. Si la situació així ho permetés, es valorarà la possibilitat de realitzar la presentació o la cloenda de manera presencial.
 • Dijous de 17:30-20:30 classes online a través de la plataforma Zoom.

Dirigit a Professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Estudiants de Magisteri, Pedagogia, Psicologia i altres diplomatures relacionades amb l’educació. En cas de quedar places disponibles podrà accedir qualsevol persona interessada.

Activitat Certificada per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació com a Formació permanent del professorat, reconeixent a l’associació AVAST com a entitat col·laboradora segons resolució de 20 d’octubre de 2020, de la Secretaría Autonòmica d’Educació i Formació Professional.

CONTINGUTS DEL CURS

 • Bloc I: Sensibilització
 1. Justificació de la necessitat d’atenció dins de l’aula /centre.
 2. Desterrar mites sobre les altes capacitats.
 • Bloc II: Detecció i Identificació
 1. Diferenciar entre diferents termes.
 2. Característiques d’este alumnat.
 3. Pautes per a detectar-los a l’aula.
 4. Identificació de necessitats (educatives, emocionals o socials) i informe sociopsicopedagògic.
 • Bloc III: Resposta a les necessitats i intervenció educativa
 1. Diferents mesures educatives per al desenvolupament de totes les capacitats.
 2. Necessitats socials i emocionals dels alumnes amb altes capacitats i la relació família-escola.
 3. Paper que fan les associacions i què aporten a l’alumnat amb altes capacitats i a la seua família.
 • Bloc IV: De la teoria a la pràctica als diferents nivells a través d’experiències reals d’aula
 1. Des de Primària a Secundària i Batxillerat.
 2. Professorat de PT.
 3. Estratègies metodològiques i propostes d’activitats per ajustar la resposta educativa a l’alumnat amb altes capacidtats, dins l’aula ordinària, mitjançant programacions inclusives.

PROGRAMA DEL CURS

1ª Sessió dissabte 20.02.2021 (horari: 10:00-14:00)
 • 10.00-10.30 Inauguració del curs per José Antonio Domínguez, president d’AVAST
 • 10.30-11.30 Presentació del curs, dels ponents i resposta dels possibles dubtes.
 • 11.30-11.45 Descans
 • 11.45-13.45 Bloc I. Sensibilització. Ponent: Luz Bueno
 • Justificació de la necessitat d’atenció dins l’aula/centre.
 • Desterrar mites sobre les altes capacitats.
 • És un dret: des d’una mirada inclusiva i a nivell legislatiu.
 • Sé realment a qui m’estic referint al parlar d’aquest alumnat?. Desterrar mites.
 • Conseqüències: xifres i possibles problemes si no es detecten o no s’atenen.
 • 13.45-14.00 Precs i preguntes.
2ª Sessió dijous 25.02.2021 (horari: 17:30-20:30)
 • Bloc II. Detecció i Identificació. Ponents: Luz Bueno i Patricia Mayordomo
 1. L’escola que volem: de qualitat, inclusiva i equitativa per a tots.
 2. La detecció com a primer pas per entendre les diferències i poder oferir el recolzament que necessita aquest alumnat.
 3. Breu contextualització històrica i models actuals
 4. Diferenciació de termes.
 5. Detecció a l’aula.
 6. Possibles problemes a l’aula derivats de les seues característiques.
3ª Sessió dijous 04.03.2021 (horari: 17:30-20:30)
 • Bloc II. Detecció i Identificació. Ponents: Luz Bueno i Patricia Mayordomo
 1. Identificació de necessitats (cognitives-emocionals-socials) a través de les barreres amb les quals es poden trobar i les fortalesses amb les quals compten.
 2. Quan i amb quina finalitat.
 3. Paper que juguen els diferents agents que envolten l’alumnat en la detecció.
 • Bloc III: Resposta a les necessitats i intervenció educativa
 1. Canvi de mirada a l’alumnat d’altes capacitats. Cap a l’atenció educativa de tots els alumnes des de la legislació actual.
4ª Sessió dissabte 06.03.2021 (horari: 10:00-14:00)
 • 10.00-12.00 Bloc III: Resposta a les necessitats i intervenció educativa. . Ponents: Luz Bueno i Patricia Mayordomo
 1. Necessitat d’un canvi metodològic; DUA i multinivell.
 2. Recolzament de l’especialista de Pedagogia Terapèutica
 3. Relació Escola-Famílies; apropament des de la tutoria.
 4. L’associació AVAST; recolzament emocional i social per a un correcte desenvolupament.
 5. Exemples pràctics de les diferents opcions d’atenció.
 6. Precs i preguntes
 • 12.00-12.15 Descans
 • 12.15-13.45 Bloc IV. De la teoria a la pràctica: Reflexió sobre la realitat d’aula: la necessitat d’un canvi metodològic. La inclusió implica modificació. Ponent Isabel Pérez.
 • 13.45-14.00 Precs i preguntes.
5ª Sessió dijous 11.03.2021 (horari: 17:30-20:30)
 • Bloc IV: De la teoria a la pràctica als diferents nivells a través d’experièncias d’aula. Ponent: Isabel Pérez
 1. Atenció al ’alumnat de 1r i 2n d’Educació Primària.
 2. Quan modificar els continguts passa de ser una opció a convertir-se en una necessitat.
 3. Estratègies metodològiques i propostes d’activitats, idees, recursos, opcions, possibilitats,…. per a treballar les distintes àrees des d’una perspectiva inclusiva que permeta ajustar la resposta educativa a l’alumnat amb AACC.
6ª Sesión sábado 13.03.2021 (horario: 10:00-14:00)
 • Bloc IV: De la teoria a la pràctica als diferents nivells a través d’experiències d’aula.Ponent: Isabel Castillo
 • La quotidianetat amb reflexió es converteix en excepcional
 1. Atenció a l’alumnat de 3r i 4t d’Educació Primària. Atendre a tota la campana per al control emocional, la integració social i el desenvolupament del talent des de las àrees instrumentals i l’acció tutorial.
 2. Educar des dels extrems perque tots es beneficien
 • 1ª Part:
 1. Proposta pràctica d’intervenció educativa per a l’alumnat de 3r i 4t en tutoria, valors socials i temps de pati.
 2. Objectiu: Despertar en l’alumnat la conciència, expressió, autocontrol i empatía emocional amb programes d’intervenció concrets dissenyats per a l’alumnat d’esta etapa educativa.
 • 2ª Part:
 1. Proposta educativa per a l’alumnat de 3r i 4t en les diferents àrees curriculars: llengües – matemàtiques – ciències.
 2. Objectiu: Entendre les diferents estratègies metodològiques, concreció de continguts, competències bàsiques, disseny d’agrupaments, espais, temps, propostes d’activitats i avaluació com a intervenció dinàmica i adaptable a les diferents realitats que hi ha a l’aula i, de manera concreta, a l’alumnat amb AACC d’aquest nivell educatiu.
7ª Sessió dijous 25 .03.2021 (horari: 17:30-20:30)
 • Bloc IV: De la teoria a la pràctica als diferents nivells a través d’experiències d’aula. Ponent: Isabel Pérez
 1. Atenció a l’alumnat de 5é i 6é d’Educació Primària
 2. Quan modificar els continguts passa de ser una opció a convertir-se en una necessitat.
 3. Estratègies metodològiques i propostes d’activitats, idees, recursos, opcions, possibilitats,…. per a treballar en les distintes àrees des d’una perspectiva inclusiva que permeta ajustar la resposta educativa a l’alumnat amb AACC. Iniciant el camí cap a l’educació secundària.
8ª Sessió dissabte 27 .03.2021 (horari: 17:30-20:30)
 • Bloc IV: De la teoria a la pràctica als diferentes nivells a través d’experiències d’aula. Ponent: Manuel Toscano
 1. Atenció a l’alumnat d’ESO i Batxillerat.
 2. La transició de Primària a Secundària.
 3. El repte de l’alumnat d’altes capacitats en Secundària. Perfils de personalitat i problemes associats.
 4. Problemes emocionales, de socialització i seguiment del currículum en l’ESO i Batxillerat.
 5. Pautes d’intervenció des de la tutoria amb famílies i equip docent.
 6. El problema de l’autoestima i la relació entre iguals.
 7. Estratègies metodològiques en el treball diari de l’aula.
 8. Proposta d’ampliació curricular per a alumnes d’altes capacitats.
 9. Estratègies d’avaluació.
 10. Orientació vocacional i professional per als alumnes d’altes capacitats.
9ª Sessió dimarts 30 .03.2021 (horari: 18:00-20:00)
 • Reflexió sobre el que s’ha aprés.
 • Dubtes: casos personals als diferents ponents.
 • Cloenda del curs per part de José Antonio Domínguez (president d’AVAST)

INFORMACIÓ I MATRÍCULA

Inscripcions: pàgina d’inscripció (termini d’inscripció acabat)

Places limitades. Admissions per estricte ordre d’inscripció.

Preu: 60 €.

Per formalizar la matrícula cal emplenar el formulari d’inscripció que podeu trobar a la pàgina web i abonar el preu del curs en el compte: ES55 2038 6543 92 6000002339 (Bankia). En concepte cal posar Nom + Cognom + “Curs AACC”.

Informació i matrícules: formacionavast@asociacion-avast.org

Metodologia xerrades teòrico-pràctiques impartides por professionales amb gran experiència en els continguts a desenvolupar.

PONENTS:

 • Luz Bueno Carrasco (Psicòloga, Màster en Detecció, Diagnòstic i Intervenció educativa en Estudiants d’Altes Capacitats)
 • Patricia Mayordomo (Psicòloga, Mestra de PT. Experta Universitària en Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent)
 • Isabel Pérez (Mestra en Educació Primària, treballant a l’aula amb alumnat amb Altes Capacitats des de fa 17 anys)
 • Isabel Castillo (Psicòloga, Mestra en Educació Primària amb 30 anys d’experiència)
 • Manuel Toscano (Llicenciat en Filosofía, cap de departament de Filosofía a l’IES María Enríquez de Gandía, amb 27 anys d’experiència docent)
 • Belén Soriano (Psicopedagoga, Mestra en Educació Primària)
¡comparte!