Formació AVAST 2022

Tabla de contenidos

Itinerari formatiu:

“ALTES CAPACITATS, UNA RESPOSTA INTEGRAL”

CANVIAR LA MIRADA CAP EL NOSTRE ALUMNAT

versión en castellano

Itinierari

Aquest any hem escollit un nou format. S’han programat 35 hores de formació dividides en dos blocs o cursos independents, amb la seua certificació individual. D’aquesta manera pots escollir el curs o cursos que millor s’adapten als teus interessos..

Els cursos estan distribuïts de la manera següent:

 • Curs teòric comú per a totes les etapes educatives d’ensenyament.Per poder atendre, necessitem conèixer
 • Curs pràctic sobre els diferents tipus de resposta educativa per a una aula inclusiva. Aquest curs està separat en dos blocs independents corresponents a 1. Infantil i Primària, 2. Secundària

Aquest itinerari formatiu organitzat per AVAST (Asociación Valenciana de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales) té com a objectiu ajudar als docents a: reflexionar, conèixer, aprendre, entendre, valorar i intervenir.

 • Reflexionar sobre la diversitat en les nostres aules, són realment inclusives?
 • Conèixer de què parlem, a qui ens referim, característiques, mites i necessitats.
 • Aprendre a identificar i entendre les diferències i necessitats que poden tindre com a grup heterogeni.
 • Valorar l’enriquiment que suposa tindre una aula diversa i  intervindre per a oferir, dins  l’aula ordinària, una educació inclusiva i equitativa a tot l’alumnat.

Activitat Certificada per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació com a Formació permanent del professorat, reconegut a l’associació AVAST com a entitat col·laboradora segons resolució de 26 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional.

Bloc teòric

CURS:

ENTENENT LES ALTES CAPACITATS. CONÈIXER PER PODER ATENDRE

Dates del 26 de febrer al 9 d’abril. El curs té una durada de 20 hores, programades combinant formació presencial i online.

Horari i lloc:
 • Dissabtes de 9:00 a 13:30 classes presencials a la Universitat Politècnica de València (a confirmar segons evolució del COVID-19)
 • Dimarts de  17:30-19:30 classes online a través de la plataforma Zoom.

Dirigit a professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Estudiants de Magisteri, Pedagogia, Psicologia o altres diplomatures relacionades amb l’educació. En cas de quedar places disponibles podrà accedir qualsevol persona interessada.

CONTINGUT DEL CURS

 • Detecció, és necessària?
 1. Caminant cap a la inclusió educativa real.
 2. Invisibles. De quin alumnat parlem?
 3. Perspectiva de gènere en la detecció. On són les xiquetes?.
 4. Què passa si no detectem o no atenem?.
 • Detecció, identificació i avaluació
 1. Contextualizació i situació actual de les altes capacitats.
 2. Reinterpretant comportaments. Psicologia i neurociència.
 3. Hi ha diferents termes o tot és el mateix?
 4. Cap a una aula inclusiva i equitativa. Detecció en l’aula.
 5. Doble excepcionalitat.
 6. L’avaluació sociopsicopedagògica
 • Resposta a les necessitats i intervenció educativa
 1. Tutoria amb les famílies.
 2. Importància de l’acompanyament emocional.
 3. Tipus de resposta segons la legislació de la Comunitat Valenciana. 
 4. Paper de les associacions. AVAST.
 5. Atenció des del personal especialitzat de suport.
 6. Exemples d’atenció educativa des de la mirada del professorat.

PROGRAMA DEL CURS

1ª Sessió. Dissabte, 26 de febrer (horari: 9:00-13:30) – Presencial
 • 9:00 Inauguració del curs per José Antonio Domínguez, president d’ AVAST.
 • 9:30 Importancia de la detección. Luz Bueno Carrasco.
  • Caminando hacia la inclusión educativa real en nuestros centros. Alumnado con NEAE, legislación.
  • Perspectiva de género.¿Dónde están las niñas?.
 • 11:00 Descans.
 • 11:30  Continuamos con la detección. Luz Bueno Carrasco.
  • Invisibles. Mitos y estereotipos que dificultan la detección de este alumnado.
  • Características y distintos perfiles.
  • Diferenciación de términos.
  • Problemas derivados de la falta de detección y/o atención
2ª Sessió. Dissabte, 5 de març (horari: 9:00-13:30) – Presencial
 • 9:00 Contextualización y situación actual. Patricia Mayordomo López.
  • Modelos explicativos actuales.
  • Inteligencia.
  • Reinterpretando algunos comportamientos. Psicología cognitiva y neurociencia.
 • 11:00 Descans.
 • 11:30 Detecció a l’aula. Isabel Pérez Alemany.
  • Cap a una aula de qualitat, inclusiva i equitativa.
  • Senyals a tindre en compte.
3ª Sessió. Dimarts, 8 de març (horari: 17:30-19:30) – Online
 • 17:30 Doble excepcionalidad: altas capacidades intelectuales y dificultades específicas de aprendizaje. Concepción Barceló López.
  • Indicadores de riesgo por etapas de las dificultades de aprendizaje y la doble excepcionalidad.
  • Respuesta educativa que necesita este alumnado.
4ª Sessió. Dimarts, 15 de març (horari: 17:30-19:30) – Online
 • 17:30 Altas capacidades: Una guía para la comunidad educativa. Teresa de Jesús Cuartero Cervera.
  • Evaluación de las altas capacidades.
  • Informe sociopsicopedagógico.
  • Hacia dónde nos dirigimos.
  • Conclusiones.
5ª Sessió. Dissabte, 26 de març (horari: 09:00-13:20) – Presencial
 • 9:00 Respuesta integral. Luz Bueno Carrasco.
  • Tutoría con las familias.
  • Importancia del acompañamiento emocional.
  • Papel de las asociaciones. ¿Qué aporta la asociación AVAST?.
  • Tipos de respuesta según la legislación de la CV. Desde una mirada inclusiva. Desarrollo de las capacidades de todo el alumnado.
 • 11:00 Descans.
 • 11:30 Atención del alumnado con altas capacidades desde la mirada del personal especializado de apoyo. Patricia Mayordomo.
  • Actuaciones dentro y fuera del aula ordinaria.
  • Aspectos clave para la intervención.
  • Errores a evitar.
6ª Sessió. Dissabte, 9 d’abril (horari: 09:00-13:20) – Presencial
 • 9:00 Com fer possible l’atenció dins l’aula. Isabel Pérez Alemany.
 • 11:00 Descans
 • 11:30  ReflexióReflexió, què m’emporte d’aquest curs? Participació activa dels assistents.
 • Cloenda del curs

DocentS:

 • Luz Bueno Carrasco. Psicòloga, Màster en Detecció, Diagnòstic i Intervenció Educativa en Estudiants d’Altes Capacitats. Col·laboradora Associació AVAST. Formadora de professorat. Membre del grup d’investigació GIEDAC de la Universitat de València.
 • Patricia Mayordomo. Psicóloga, DEA en Psicología de l’Educació, Mestra de PT, Expert Universitari en Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent.
 • Isabel Pérez Alemany. Mestra d’Educació Primària. Formació en Altes Capacitats. Formadora de formadors. Dia a dia amb l’alumnat d’Altes Capacitats des de fa 18 anys. Membre del Grup d’Investigació GIEDAC de la Universitat de València.
 • Concepción Barceló López. Docent. Màster en dificultats específiques d’aprenentatge i especialista en convivència escola-família. Assessora Tècnica Docent en la Subdirecció General de Formació del Professorat. Presidenta de l’associació de dislèxia i altres DEA de la Comunitat Valenciana Trenca-dis.  
 • Teresa de Jesús Cuartero Cervera. Psicòloga. Orientadora educativa. Màster Oficial d’Intervenció en Psicología Clínica i C. de la Salut.  Coautora de la guía “Altes capacitats intel.lectuals: Una guia per a la comunitat educativa”. Professora de la Universitat Jaume I de Castelló.

Bloc pràctic

OPCIÓ A – CURS INFANTIL – PRIMÀRIA:

BONES PRÀCTIQUES. EXPERIÈNCIES REALS DE CENTRES I PROFESSORAT DE PRIMÀRIA ATENENT LES ALTES CAPACITATS

Dates del 30 d’abril al 28 de maig. El curs té una durada de 15 hores, programades combinant formació presencial i online.

Horari i lloc:
 • Dissabtes de 9:00 a 13:30 classes presencials a la Universitat Politècnica de València (a confirmar segons evolució del COVID-19)
 • Dimecres de  17:30-19:30 classes online a través de la plataforma Zoom.

Dirigit a professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Estudiants de Magisteri, Pedagogia, Psicologia o altres diplomatures relacionades amb l’educació. En cas de quedar places disponibles podrà accedir qualsevol persona interessada.

CONTINGUTS DEL CURS

 • Diferents formes d’enriquiment en l’aula d’Infantil i Primària
  • Experiències d’aula amb alumnat identificat
   • Organització i programació de l’aula coneixent el perfil de les altes capacitats. El dia a dia a l’aula amb alumnat d’altes capacitats. Atendre a tota l’aula, és possible.
  • Experiències d’aula inclusives.
   • Treball a l’aula de manera inclusiva: tots tenen cabuda, només cal  canviar la mirada.
  • Experiències de centre, és possible.
   • Projecte de la UEO específica de Xátiva CONNECTATS.
   • Projecte CEIP Luis Revert (Castelló).

PROGRAMA DEL CURS

1ª Sessió. Dissabte, 30 d’abril (horari: 09:00-13:30) – Presencial
 • 9:00 Inauguració del curs per José Antonio Domínguez, president d’ AVAST.
 • 9:15 Presentació de la UEO i el seu projecte de treball. Salvador Borràs Sanchis. (Comú per a assistents de la part d’Infantil i Primària i els de Secundària).
  • Organització i funcions de la UEO especialitzada a AACC.
  • Resposta educativa a les altes capacitats: situació actual.
  • Projecte de centres: CONNECTATS.
  • Bones pràctiques educatives i expectatives de futur al nostre territori.
 • 11:00 Descans.
 • 11:30 Experiències de centreCEIP LUIS REVEST (Castelló)  «Escola inclusiva i altes capacitats». Patricia Abego Vives, Lola Fuster Bomboí, Manuel Miró i Escuder.
  • Atendre adequadament a la diversitat de l’alumnat, donant resposta a les diferents característiques.
  • Procés per  aconseguir el canvi de l’’educació «tradicional» a altres metodologies  com a eina per  desenvolupar totes les potencialitats al  màxim.
  • Dificultats que es plantegen per  poder tirar endavant com a projecte d’escola.
2ª Sessió. Dimecres, 4 de maig (horari: 17:30 a 20:30) – Online
 • 17:30 Explosión de recursos para el aula. Beatriz Cerdán Supervía.
  • Variedad de materiales. Creatividad en el aula. Edición de vídeos. El humor.     Dinámicas de cohesión. Descansos cerebrales.
3ª Sessió. Dissabte, 14 de maig (horari: 09:00-13:30) – Presencial
 • 9:00 El reto de las altas capacidades en Educación Infantil. Aprendemos jugando. Estefania Roldan Borona.
  • Claves para educar desde un enfoque inclusivo. Experiencias de aula de Educación Infantil, atendiendo a la diversidad con propuestas para enriquecer el currículo para todo el alumnado.
   • Qué evitar.
   • Enriquecimiento y creatividad.
   • Mapa estrategias educativas y recursos. 
   • Tangram: Claves para educar de forma inclusiva.
   • Recursos educativos abiertos.
 • 11:00 Descans
 • 11:30 Paisajes de aprendizaje competenciales para asegurar el éxito educativo de todo el alumnado. Carolina Belda Valera.
  • Los  fundamentos del nuevo enfoque curricular se vinculan directamente con la adquisición de la competencias clave para que el alumnado sea capaz de afrontar los retos del siglo XXI. En ese sentido, los paisajes de aprendizaje competenciales basados en el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) y en el multinivel, abren un sinfín de posibilidades para que ningún alumno/a se quede atrás.
  • Experiencias en el aula con alumnos de AACC, resultados y ejemplos prácticos.
4ª Sessió. Dissabte 28 de maig (horari: 09:00-13:30) – Presencial
 • 9:00 Altas Capacidades: Experiencias Educativas de éxito en un  aula inclusiva. Pilar Ros Zaragozá y Sarai Rodríguez Castilla
  • La escuela como medio para desarrollar el talento y la creatividad. Ejemplos prácticos en un aula de Primaria
 • 11:00  Descans
 • 11:30 Por unas matemáticas naturales, sencillas y divertidas. Alicia Sánchez Navarro y Tania Serrano Valero.
  • Fundamentos básicos de la metodología ABN.
  • Proceso de implantación en el Centro Educativo. 
  • Elaboración de la página web. 
  • Formación del profesorado y familias.
 • Cloenda del curs

Docents:

 • Salvador Borràs Sanchis. Psicòleg, Logopeda. Especialista en altes capacitats i discapacitat. Orientador educatiu. Director de la Unitat Especialitzada d’Orientació de Xàtiva (València).
 • Beatriz Cerdán Supervía. Mestra d’ educació primària. Assessora del Pla Digital de centre. Premi espiral PEONZA de bronze 2020 amb la Gamificació Gooni. Nominada als Premios Educa ABANCA com a millor docent de Primària en Espanya 2018. Flipgrid educator, col·laboradora Ineverycrea, ambaixadora Flipped primary i Ibookwidgets. Membre de l’Associació Innoducation https://www.innoducation.com/ i Coach en Edpuzzle ..
 • Estefania Roldan Borona. Mestra d’Educació Infantil del CEIP Platero y yo d’ Aldaia, habilitada en Educació Primària, P.T i A.L. Màster en Investigació Universitària i Màster en Educació Inclusiva. Expert Universitari en Altes Capacitats i Desenvolupament del Talent. Més de 20 anys treballant per la inclusió educativa.
 • Pilar Ros Zaragozá. Maestra de Primària i Anglés amb àmplia formació i experiència en pedagogies actives.
 • Sarai Rodríguez Castilla. Llicenciada en Pedagogia. Mestra de Primària i PT. Màster en Educació Especial, Màster en AACC, àmplia formació i experiència en pedagogies actives.
 • Alicia Sánchez Navarro. Diplomada en Professorat d’Educació General Bàsica: Especialitat: Educació Especial. Habilitació en Audició i Llenguatge. Mestra de Primària. Formadora ABN: Nº d’acreditació ABN 20170065.
 • Tania Serrano Valero. Diplomada en Educació Física. Mestra de Primària. Formadora ABN:Nº d’acreditació ABN 20170064.
 • Carolina Belda Valera.  Mestra d’Educació Musical i Primària. Cap d’estudis del CEP Rei En Jaume de Tavernes Blanques.  Ampla experiència en  l’aplicació de l’aprenentatge multinivell amb  INCLUSIÓ REAL a les aules. Participant com a ponent en diverses jornades de formació.
 • Patricia Abego Vives. Mestra d’Educació Infantil. Actualment exerceix com a cap d’estudis al centre CEIP Luis Revest (Castelló). Membre del Moviment de Renovació Pedagògica i del grup de treball Bufanúvols, ha participat com a ponent en diferents jornades de formació.
 • Lola Fuster Bomboí. Mestra d’Educació Infantil i Primària. Actualment és la directora del centre CEIP Luis Revest (Castelló). Membre del Moviment de Renovació Pedagògica i del grup de treball Bufanúvols, ha participat com a ponent en diferents jornades de formació.
 • Manuel Miró i Escuder. Titulat en Magisteri i  Llicenciat en Filosofia i Lletres. Ha exercit com a mestre durant 45 anys en diferents escoles. Actualment, jubilat. Ha participat en la formació del professorat i l’assessorament dels centres educatius. Ha rebut el Premi a la Innovació Educativa 2021, concedit per la Fundació-Càtedra.

OPCIÓ B – CURS SECUNDÀRIA:

BONES PRÀCTIQUES. EXPERIÈNCIES REALS DE CENTRES I PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA ATENENT    LES ALTES CAPACITATS

Dates del 30 d’abril al 28 de maig. El curs té una durada de 15 hores, programades combinant formació presencial i online.

Horari i lloc:
 • Dissabtes de 9:00 a 13:30 classes presencials a la Universitat Politècnica de València (a confirmar segons evolució del COVID-19)
 • Dijous de  16:00-19:00 classes online a través de la plataforma Zoom.

Dirigit a professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Estudiants de Magisteri, Pedagogia, Psicologia o altres diplomatures relacionades amb l’educació. En cas de quedar places disponibles podrà accedir qualsevol persona interessada.

CONTINGUTS DEL CURS

 • Diferents formes d’enriquiment en Educació Secundària i Batxiller
  • Experiències d’aula amb alumnat identificat.
   • Organització i programació de l’aula coneixent el perfil de les altes capacitats. El dia a dia a l’aula amb alumnat d’altes capacitats. Atendre a tota l’aula, és possible.
  • Experiències d’aula inclusives.
   • Treball a l’aula de manera inclusiva: tots tenen cabuda, només cal  canviar la mirada.
  • Experiències de centre, és possible.
   • Projecte de la UEO específica de Xátiva CONNECTATS.
   • IES Clara Campoamor, Zaragoza. Proyecto: “Programa de desarrollo de   capacidades”.

PROGRAMA DEL CURS

1ª Sessió. Dissabte, 30 d’abril (horari: 09:00-13:30) – Presencial
 • 9:00 Inauguració del curs per José Antonio Domínguez, president d’ AVAST.
 • 9:15 Presentació de la UEO i el seu projecte de treball. Salvador Borràs Sanchis. (Comú per a assistents de la part d’Infantil i Primària i els de Secundària).
  • Organització i funcions de la UEO especialitzada a AACC
  • Resposta educativa a les altes capacitats: situació actual.
  • Projecte de centres: CONNECTATS.
  • Bones pràctiques educatives i expectatives de futur al nostre territori.
 • 11:00 Descans.
 • 11:30 Experiencias de centro
  • IES Clara Campoamor Rodríguez de Zaragoza. Programa de desarrollo de capacidades. Pilar García Madruga. María García Lara.
2ª Sessió. Dijous, 12 de maig (horari: 16:00 a 19:00) – Online
 • 16:00 Propuestas inclusivas para el aula ordinaria. Alba María Sabuco Pérez.
  • Propuestas inclusivas para trabajar en el aula ordinaria enfocándonos especialmente en el enriquecimiento curricular.
 • 18:00 Debat y casos pràctics.
3ª Sessió. Dissabte, 14 de maig (horari: 09:00-13:30) – Presencial
 • 9:00 Escalando del suelo al techo. Cómo integrar las Altas Capacidades en las matemáticas en Secundaria. Luisa Cuadrado.
  • A lo largo de la sesión se experimentará con diferentes actividades para poder implementar en cualquier aula de Secundaria donde integrar las Altas Capacidades con el discurrir de una aula ordinaria.
 • 11:00 Descanso
 • 11:30 Atención al alumnado de ESO y Bachillerato. Experiencias en el aula. Mar Haya Moreno.
  • Desde experiencias personales en el aula, cómo atender y motivar alumnado con altas capacidades o talentosos desde la simple sospecha. Estrategias metodológicas con una visión integradora y global implicando a los diferentes  agentes educativos desde una perspectiva integradora.
4ª Sessió. Dissabte, 28 de maig (horari: 09:00-13:30) – Presencial
 • 9:00 Más allá del libro de texto: álbumes ilustrados y otros libros como inspiración y recurso para el enriquecimiento curricular. Julio A. Viana.
  • El libro de texto es un material muy insuficiente y limitado. En la ponencia, se mostrará el potencial de los álbumes ilustrados, tanto narrativos como informativos, y de otros libros y materiales impresos, como recurso y fuente de inspiración para el diseño de actividades de enriquecimiento que además les permitan desarrollar otras habilidades y competencias (personales, emocionales, etc.).
 • 11:00  Descans
 • 11:30 Metodología para todos: All Aboard. María García Lara.
  • Palabras clave: Participación activa, rol del alumno-profesor, consenso, co-evaluación, rúbricas, ABP, atención AACC en grupo clase.
  • Encontrar una metodología que ´funcione`, esto es que responda a las necesidades individuales del alumno así como las de su grupo de pares, no es siempre tarea fácil. Muchas veces nos encontramos inmersos en un contexto educativo donde los contenidos curriculares, las clases de 50 minutos o la estandarización del sistema, suponen para el docente, no sólo un reto, sino además una oportunidad para poner en marcha iniciativas creativas que hagan del aprendizaje una experiencia maravillosa para todos los perfiles de alumnado de un grupo-clase.
  • En este espacio de encuentro, nos gustaría compartir nuestra experiencia con grupos de ESO pero también provocar reflexión con vuestra participación activa para así facilitar herramientas, ideas y estrategias que  implementar más tarde  en el  aula y que ayuden a proporcionar  una respuesta adecuada a todo el  alumnado incluidos especialmente  los más capaces. 
 • Cloenda del curs

Docents:

 • Mar Haya Moreno. Professora de Secundària, especialitat Música, des de 1999. Des de 2017 a l’IES Tavernes Blanques, com a  Cap del Departament de Música Llicenciada en Psicología per la UV i Técnico en Animació Juvenil porl’Escola d’Animadores Juvenils. 
 • Alba María Sabuco Pérez. Llicenciada en Interpretació amb Màster en ensenyament d’Espanyol i Anglés com a llengües estrangeres. Docent amb 15 anys d’experiència  en Secundària i Primària tant en Espanya como en Estats Units. https://parentesiseducacion.com/blog/
 • Luisa Cuadrado Sáez. Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de València. Professora de Secundària i Batxillerat. Especialitzada en noves tecnologies aplicades a l’educació (Google Certified, Apple Teacher, SMART Innovator,…) i en metodologies actives d’aprenentatge. Formadora de formadors en la Conselleria d’Educació. Membre del claustre de professors del projecte ESTALMAT. Responsable de la secció de “Matemàtiques a les aules de Secundària” de la revista La Gaceta de la RSME. 
 • Julio A. Viana Sánchez. Llicenciat en Filología Anglogermànica, especialitat Llengua Anglesa (1991). Universitat de València.Professor de Secundària en l’especialitat d’anglés des de 1992. Curs de postgrau en Cultura, Lectura i Literatura Infantil i Juvenil. Universitat de València. Assessor de Formació del Professorat, CEFIRE de Torrent (2006-2012). 
 • María García Lara. Llicenciada en Filología Anglo-Germànica en la UV de València. Actualment desenvolupa la seua tesi doctoral en la Universidad de Zaragoza sobre metodologia ABP i producció escrita en anglés. Professora d’anglés i coordinadora del Programa de Desenvolupament de Capacitats a l’IES Clara Campoamor Rodriguez a Saragossa. Docent en diferents centres escolars a més de en el cos de les EOI. Apasionada de la llengua anglesa i encara més de l’educació. http://mariotis.blogspot.com/?m=1
 • Pilar García Madruga.Bioquímica, Llicenciada en Biología per la Universidad Autónoma de Madrid. Professora de Secundària en l’especialitat de Biologia i Geologia.En l’actualitat, Directora de l’IES Clara Campoamor Rodríguez, formant part del seu equip directiu des de fa deu anys, cinc d’ells com a Cap d’Estudis. Membr de l’equip del programa de desenvolupament de capacitats.

INFORMACIÓ I MATRÍCULES

Inscripcions: pàgina d’inscripció

Places limitades. Admissió per rigorós ordre d’inscripció.

Preu:

 • Bloc teòric – 25€
 • Bloc pràctic (a escollir entre Infantil/Primària i Secundària) – 30€
 • Bloc teòric + Un Bloc pràctic – 50€

Per formalitzar la matrícula s’ha d’omplir el formulari d’inscripció que trobareu al web d’AVAST i abonar el preu del curs en el compte ES03 3159 0072 8125 3489 5129 (Caixa Popular). Indicar en el concepte Nom + Cognoms + opció de cursos escollits: “T” per a teòric, “opció A” per a pràctic Infantil – Primària, “opció B” per a pràctic Secundària.

Informació i matrícules: [email protected]

Metodologia xerrades teòrico-pràctiques impartides per professionals amb vasta experiència en els continguts a desenvolupar.

¡comparte!