Formació AVAST 2023

Tabla de contenidos

Itinerari formatiu:

“ALTES CAPACITATS, UNA RESPOSTA INTEGRAL

versión en castellano

Itinerari

La formació  dirigida a tota la comunitat educativa que ha programat AVAST (Asociación Valenciana de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales) aquest curs 2023, té una duració de 50 hores dividida en dos blocs o cursos independents, amb la seua certificació individual. Això et permet  escollir el curs, o cursos, que millor s’adapten als teus interessos.

Els cursos estan distribuïts de la següent manera:

 • Curs teòric comú per a totes les etapes educatives d’ensenyament. Entenent les altes capacitats. Conéixer per atendre (de 25 hores de duració)
 • Curs pràctic sobre els diferents tipus de resposta educativa per a una aula inclusiva: L’atenció de les altes capacitats a l’aula. Este curs està separat en dos blocs independents entre si, cadascun de 25 hores de duració:
  • Opció A. Infantil i Primària,
  • Opció B. Secundària.

Aquest itinerari té com a objectiu ajudar als docents a: reflexionar, conéixer, aprendre, entendre, valorar i intervindre.

 • Reflexionar sobre la diversitat a les nostres aules, són realment inclusives? 
 • Conèixer de què parlem, a qui ens referim, característiques, mites i necessitats.
 • Aprendre a identificar i entendre les diferències i necessitats que poden tindre com a grup heterogeni.
 • Valorar l’enriquiment que suposa tindre una aula diversa i intervindre per oferir, dins l’aula ordinària, una educació inclusiva i equitativa a tot l’alumnat i, concretament, a les altes capacitats… cap a una escola de qualitat.

Activitat Certificada per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació com a Formació permanent del professorat, reconegut a l’associació AVAST com a entitat col.laboradora segons resolució de 19 d’abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional.

Bloc teòric

CURS:

LES ALTES CAPACITATS. CONÈIXER PER ATENDRE

El curs té una duració de 25 hores en sessions programades de manera combinada presencial i online. Del 28 de gener a l’11 de març.

Horari i lloc:
 • Dissabtes de 9:00 a 13:30 classes presencials a la Universitat Politècnica de València
 • Dia entre setmana, a partir de les 17:30, classes on-line mitjançant la plataforma Zoom.

Dirigit a mestres, professors, especialistes, orientadors i estudiants relacionats amb l’àmbit de l’educació. En cas de quedar places disponibles podrà accedir qualsevol persona interessada.

CONTINGUTS  DEL CURS

 • Detecció, és necessària?
 1. Caminant cap a la inclusió educativa real en els nostres centres.
 2. Invisibles. Mites i estereotips que dificulten la detecció de l’alumnat amb altes capacitats.
 3. Perspectiva de gènere en la detecció de les altes capacitats.
 4. Problemes associats a la falta de detecció.
 • Identificació i avaluació
 1. Diferenciar entre diversos termes.
 2. Característiques d’aquest alumnat.
 3. Pautes per a detectar-los a l’ aula.
 4. Identificació de necessitats (educatives, emocionals o sociales) i informe sociopsicopedagògic.
 • Resposta a les necessitats i intervenció educativa
 1. Diferentes mesures educatives per al desenvolupament de les capacitatss del nostre alumnat.
 2. Necessitats socials i emocionals de l’alumnat d’altes capacitats i la relació família-escola.
 3. Paper que fan les associacions i què és el que aporten a l’alumnat amb altes capacitats i a les famílies.

PROGRAMA DEL CURS

1ª Sesió. Dissabte 28 de gener (9:00-13:30 h). Presencial
 • Inauguració del curs a càrrec de  José Antonio Domínguez, president d’AVAST. 
 • Caminando hacia  la inclusión educativa. Luz Bueno 
  • Justificación: escuela de calidad, inclusiva y equitativa, legislación.
 • Los mitos en las altas capacidades. Sandra García 
  • Estereotipos y mitos. Estadísticas. Consecuencias de la falta de detección.
2ª Sessió. Dijous 2 de febrer (17:30-19:30 h). On-line
 • Contextualización, ¿de qué hablamos exactamente? Patricia Mayordomo.
  • ¿Qué dicen los modelos actuales?.
  • Pero, ¿qué es la inteligencia?.
  • Unas pinceladas de psicología cognitiva y neurociencia.
Sessió. Dissabte 11 de febrer (9:00-13:30 h). Presencial
 • ¿Invisibles? Conociendo al alumnado de altas capacidades. Luz Bueno.
  • Características, perfiles, disincronía, ¿y las niñas? Posibles conflictos
 • Cómo acompañar las emociones y motivaciones propias de las AACC desde el aula. Cristina Bonet.
  • Planteamiento teórico.
  • Aplicación a casos prácticos.
4ª Sesió. Dijous 16 de febrer (17:30-20:30 h). On-line
 • Doble excepcionalidad: una realidad compleja. Mónica Cortés.
  • Qué se entiende por Doble excepcionalidad
  • Diagnóstico e identificación de la Doble excepcionalidad.
  • Tipos más frecuentes de Doble Excepcionalidad: Dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y Trastorno del espectro autista.
  • Cómo intervenir cuando las altas capacidades no son la única necesidad educativa.
5ª Sesió. Dissabte 25 de febrer ( 9:00-13:30h). Presencial
 • Cambio de mirada hacia nuestro alumnado. Luz Bueno Carrasco.
  • Detección ¿qué me puede llamar la atención? Importancia de la identificación.
 • Cómo atender desde la mirada del personal especializado de apoyo. Patricia Mayordomo.
  • Escuchemos su opinión.
  • Hay que atender las AACC, pero ¿cómo y quién?
  • Aspectos clave a tener en cuenta: nivel de reto y esfuerzo ¿tenemos claro qué son y cómo programar para estimularlos?
  • Hablemos del currículo.
  • Errores a evitar.
  • Hábitos y técnicas de estudio.
6ª Sesió. Dimecres  1 de març (17:30-19:30 h). On-line
 • Avaluació sociopsicopedagògica i pressa de decisions en alumnat d’altes capacitats. Salvador Borràs i Marien Escrivà.
  • Itinerari d’avaluació sociopsicopedagògica.
  • Instruments d’avaluació i interpretació dels resultats.
  • Presentació, discussió i pràctica a partir de casos complexos.
  • Referències i recursos.
7ª Sesió. Dimecres 8 de març (17:30-19:30 h). On-line
 • Respuesta educativa: desarrollo de capacidades I. Luz Bueno.
  • Tutoría con familias. Respuesta educativa a nivel de centro y aula.
8ª Sesió. Dissabte 11 de març (9:00-13:30 h). Presencial
 • Respuesta educativa: desarrollo de capacidades II. Luz Bueno.
  • Respuesta educativa individualizada: enriquecimiento y flexibilización.
  • Papel de las asociaciones ¿qué aporta AVAST?.
 • Mesa de experiencia con familias.

Docents:

 • Luz Bueno Carrasco. Psicóloga (UV). Máster en detección, diagnóstico e intervención educativa en estudiantes de altas capacidades (UV). Experto universitario en diagnóstico y educación de los alumnos con alta capacidad (UNED). Miembro del grupo de investigación GIEDAC de la UV (colaboradora grupo Divforeva). Formadora del profesorado y ponente en mesas redondas, congresos y jornadas sobre altas capacidades. Profesora del Máster de Formación Permanente en Educación de las Altas Capacidades y desarrollo del Talento (UV)ADEIT. Colaboradora activa en la Asociación AVAST desde 2006.
 • Patricia Mayordomo López. Licenciada en Psicología por la UV. DEA en Psicología evolutiva y de la educación. Maestra de Pedagogía Terapéutica. Experta Universitaria en AACC por la UNIR. Colaboradora de AVAST desde 2018.
 • Sandra García Cañabate. Licenciada en CC Actividad física y el deporte. Diplomada en Magisterio especialidad Educación física. Curso de Experto en AACC  por la UNIR.
 • Cristina Bonet Altalaguerri. Licenciada en psicología 1983-1988. Título de especialista en psicología clínica 2005 Colaboradora de AVAST desde su fundación. Dedicada a la atención integral de las altas capacidades. evaluación y tratamiento. Especialidad: Emociones y Altas Capacidades. https://www.linkedin.com/in/cristina-bonet-altalaguerri-1b470a141/
 • Mónica Cortés Andreu. Psicóloga Experta en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Altas Capacidades, GTAC, del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya. https://www.linkedin.com/in/monica-cortes-andreu-9a6543171/
 • Salvador Borràs Sanchis. Director de la Unitat Especialitzada d’Orientació (UEO Xàtiva), referent en l’àmbit de les altes capacitats.Orientador educatiu des de 2015. Mestre especialista en Audició i Llenguatge 2005-2014. Psicòleg, mestre i logopeda habilitat. Màster en innovació educativa UNIR 2022. Experiència clínica psicòleg-logopeda 1999-2019. Experiència docent en altes capacitats: publicacions, congressos, seminaris, cursos i jornades. Participació en línies d’investigació Univ. València. https://www.linkedin.com/in/salvaborras/
 • Marien Escrivà Escrivà. Assessora tècnica de l’àmbit d’Altes Capacitats a la Unitat Especialitzada d’Orientació UEO de Xàtiva. Orientadora educativa en la Conselleria d’Educació des de 2010. Máster d’Intervenció en les Dificultats d’Aprenentatge. ADEIT- Universitat de Valencia. (2002). Membre de l’Equip d’Investigació del Dr. Benito López Andrada, autor de l’ “Estudi Longitudinal de 108 alumnes amb altes capacitats nascuts en 1985. Participació en una línia d’investigació de la UV referent a les altes capacitats.

Bloc pràctic

L’ATENCIÓ  DE LES ALTES CAPACITATS A L’ AULA

OPCIÓ A: INFANTIL I PRIMÀRIA:

L’ATENCIÓ  DE LES ALTES CAPACITATS A L’ AULA D’INFANTIL I PRIMÀRIA

El curs té una duració de 25 hores combinant formació presencial i on-line. Es desenvoluparà de l’1 d’abril al 3 de juny.

Horari i lloc:
 • Dissabtes de 9:00 a 13:30 classes presencials a la Universitat Politècnica de València.
 • Dia entre setmana, en horari 17:30-19:30, classes online mitjançant la plataforma Zoom.

Adreçat a mestres, professors, especialistes, orientadors i estudiants relacionats amb l’àmbit de l’educació. En cas de quedar places disponibles podrà accedir qualsevol persona interessada.

CONTINGUTS DEL CURS

 • Diferents formes d’enriquiment a l’aula d’Infantil i Primària.
 • Organització i programació de l’aula coneixent el perfil de les altes capacitats.
 •  El dia a dia a l’aula amb  alumnat d’altes capacitats. Atendre a tota l’aula, és possible.
 • Treball a l’ aula de manera inclusiva: tots tenen cabuda, sols cal canviar la mirada.
 • Experiències de centre, són possibles.

PROGRAMA DEL CURS

1ª Sesió. Dissabte 1 d’abril (9:00-13:30 h). Presencial
 • Identificació de necessitats educatives i orientacions per a la resposta educativa amb l’alumnat d’altes capacitats. Salvador Borrás i Marien Escrivà.
  • Qüestionari validat per a la detecció a tres bandes.
  • Identificació de barreres i fortaleses.
  • Instruments d’avaluació.
  • Algoritme de presa de decisions.
  • Elements del Pla d’actuació personalitzat (PAP).
  • Nivells de resposta.
  • Recursos.
  • Casos pràctics.
2ª Sesió. Dimarts 4 d’abril (17:30-19:30 h). On-line
 • Estrategias didácticas para el enriquecimiento en alumnado con altas capacidades y alto potencial. Parte 1/2. Patricia Solís.
  • Concepto y modalidades de enriquecimiento.
  • Estrategias concretas para el enriquecimiento en el aula.
3ª Sesió. Dimarts 18 d’abril (17:30-19:30 h). On-line
 • Estrategias didácticas para el enriquecimiento en alumnado con altas capacidades y alto potencial. Parte 2/2. Patricia Solís.
  • Concepto y modalidades de enriquecimiento.
  • Estrategias concretas para el enriquecimiento en el aula.
4ª Sesió. Dissabte 22 d’abril (9:00-13:30 h). Presencial
 • Paisajes de Aprendizaje Competenciales desde el paradigma del DUA. Carolina Belda.
  • Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
  • Fortalezas y necesidades del alumnado.
  • Paisajes de Aprendizaje Competenciales.
  • Matriz de Programación. 
  • ODS. 
  • Contratos de evaluación.
  • Evaluación Competencial.
5ª Sesió. Dijous 27 d’abril (17:30-1930 h). On-line
 • Competencia digital para la personalización del aprendizaje en el alumnado con Altas Capacidades. Azahara García.
  • Competencia digital y Marco Digital para la competencia Docente.
  • Motivación y flow en el aprendizaje.
  • Metodologías activas.
  • Herramientas digitales.
  • Itinerarios personalizados de aprendizaje.
6ª Sesió. Dissabte 13 de maig (9:00-13:30 h). Presencial
 • La concienciación del profesorado, sobre las altas capacidades, en un aula de primaria. Artur Magalló.
  • La diversidad del aula en la etapa de primaria.
  • La concienciación del profesorado sobre las necesidades en el aula, incluido el alumnado de altas capacidades.
  • El primer paso en la intervención: conocer al alumno y a su entorno.
  • La realidad del aula, dificultades y actuaciones.
  • Recursos educativos: la escucha, la empatía y las emociones, como eje vertebrador.
 • ABN, por unas matemáticas naturales, sencillas y divertidas. Tania Serrano y Alicia Sánchez
  • Fundamentos básicos de la metodología ABN.
  • Proceso de implantación en el centro educativo.
  • Elaboración de la página web y los materiales.
  • Formación del profesorado y las familias.
  • Atención a cada nivel de capacidad de cada alumno/a.
7ª Sesió. Dissabte 20 de maig (9:00-13:30 h). Presencial
 • El reto de las altas capacidades en edades tempranas. Estefania Roldan.
  • Claves para educar desde un enfoque inclusivo. Experiencias de aula, atendiendo a la diversidad con propuestas para enriquecer el currículo para todo el alumnado.
  • Qué evitar.
  • Enriquecimiento y creatividad.
  • Mapa estrategias educativas y recursos.
  • Tangram: Claves para educar de forma inclusiva.
  • Recursos educativos abiertos.
 • Quan la diversitat dels sabers bàsics de l’aula implica una diversitat en les situacions d’aprenentatge. Isabel Pérez.
  • Exemples d’aplicació d’alternatives metodològiques en diferents cursos de l’Ed Primària des d’una perspectiva inclusiva.
  • Part pràctica: Aplicació de situacions d’aprenentatge quan l’alumnat d’AACC ja té adquirides les competències específiques de l’àrea corresponents al curs acadèmic.
8ª Sesió. Dissabte 3 de juny (9:00-13:30 h). Presencial
 • Mesa de experiencias con adolescentes y visita a los talleres.

Docentes:

 • Salvador Borràs Sanchis. Director de la Unitat Especialitzada d’Orientació (UEO Xàtiva), referent en l’àmbit de les altes capacitats.Orientador educatiu des de 2015. Mestre . especialista en Audició i Llenguatge 2005-2014. Psicòleg, mestre i logopeda habilitat. Màster en innovació educativa UNIR 2022. Experiència clínica psicòleg-logopeda 1999-2019. Experiència docent en altes capacitats: publicacions, congressos, seminaris, cursos i jornades. Participació en línies d’investigació Univ. València. https://www.linkedin.com/in/salvaborras/
 • Marien Escrivà Escrivà. Assessora tècnica de l’àmbit d’Altes Capacitats a la Unitat Especialitzada d’Orientació UEO de Xàtiva. Orientadora educativa en la Conselleria d’Educació des de 2010. Máster d’Intervenció en les Dificultats d’Aprenentatge. ADEIT- Universitat de Valencia. (2002). Membre de l’Equip d’Investigació del Dr. Benito López Andrada, autor de l’ “Estudi Longitudinal de 108 alumnes amb altes capacitats nascuts en 1985. Participació en una línia d’investigació de la UV referent a les altes capacitats.
 • Patricia Solís García. Dra. en Psicología (U. de Oviedo), Graduada en Magisterio de Primaria con menciones en Necesidades Educativas Especiales y Audición y Lenguaje (U. Pontificia de Salamanca). Ha realizado el Máster en Investigación en Psicología de la Salud (U. de Oviedo), Máster en Integración de Personas con Discapacidad, Calidad de Vida (U. de Salamanca), Experto Universitario en Atención a la Dependencia (U. de Santiago de Compostela) y Especialista Universitario en Educación Especial (UNED) y Experto Universitario en AACC (UNIR). Actualmente está como asesora en la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
 • Carolina Belda Valera. Ha trabajado en centros de Educación Primaria. Participación en el seminario del CEFIRE “A Muscles de Gegants” de l’Horta Nort en el CEP Rei en Jaume de Tavernes Blanques, Forma parte de la Comunidad Educativa del CEP Rei en Jaume desde el 2016/2017. Asesora a la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
 • Azahara García Peralta. Licenciatura en Sociología, Máster eLearning, Máster profesorado (especialidad Lengua y literatura), experto en diseño de experiencias de usuario gamificadas. Consultora, diseñadora y formadora en proyectos de innovación educativa y gestión del talento. Especializada en eLearning, creatividad, comunicación, aprendizaje basado en juego y ludificación educativa.
 • Artur Magalló Domènech. Maestro de educación primaria. maestro especialista en educación física. Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. Maestro, con experiencia docente en el aula desde hace 16 años.
 • Alicia Sánchez Navarro. Diplomada en Profesorado de Educación General Básica. Especialidad: Educación Especial. Habilitación en Audición y Lenguaje. Maestra de Primaria. Formadora acreditada ABN.
 • Tania Serrano Diplomada en Educación Física, maestra de primaria. Formadora acreditada ABN.
 • Estefanía Roldan Borona. Maestra de Audición y lenguage y de Educación Infantil del CEIP Platero y yo de Aldaia, habilitada en Educación Primaria, P.T. Máster en Investigación Universitaria y Máster en Educación Inclusiva. Experto Universitario en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento. Más de 20 años trabajando por la inclusión educativa.
 • Isabel Pérez Alemany: Diplomada en Magisteri per la Universitat de València, 1996. 26 anys d’experiència docent en centres de Primària, centres d’Educació Especial i centres d’Acció Educactiva Singular. Membre del Grup d’Innovació Educativa d’Altes Capacitats (GIEDAC) de la UV (col.laboradora grup DIVFOREVA). Ha impartit ponències i cursos relacionats amb la resposta educativa a l’alumnat d’AACC. Ha participat en diverses publicacions vinculades a l’àmbit de l’Alta Capacitat. Professora del Máster de Formación Permanente en Educación de las Altas Capacidades y desarrollo del Talento,  UV, ADEIT.

OPCIÓ B: SECUNDÀRIA:

L’ATENCIÓ  DE LES ALTES CAPACITATS A L’ AULA DE SECUNDÀRIA

El curs té una duració de 25 hores combinant formació presencial i on-line. Es durà a terme de l’1 d’abril al 3 de juny.

Horari i lloc:
 • Dissabtes de 9:00 a 13:30 classes presencials a la Universitat Politècnica de València.
 • Dia entre setmana, en horari 17:30-19:30, classes online mitjançant la plataforma Zoom.

Adreçat a  mestres, professors, especialistes, orientadors i estudiants relacionats amb l’àmbit de l’educació. En cas de quedar places disponibles podrà accedir qualsevol persona interessada.

CONTINGUTS DEL CURS

 • Diferents formes d’enriquiment a l’aula de Secundària.
 • Organització i programació de l’aula coneixent el perfil de les altes capacitats. El dia a dia en l’aula amb alumnat d’altes capacitats. Atendre en tota l’aula, és possible.
 • Treball a l’aula de manera inclusiva: tots tenen cabuda, sols cal canviar la mirada.
 • Experiències de centre, és possible!. IES Peset Aleixandre (Paterna) i IES Malilla (València).

PROGRAMA DEL CURS

1ª Sesió. Dissabte 1 d’abril (9:00-13:30 h). Presencial
 • Identificació de necessitats educatives i orientacions per a la resposta educativa amb l’alumnat d’altes capacitats. Salvador Borrás i Marien Escrivà.
  • Qüestionari validat per a la detecció a tres bandes.
  • Identificació de barreres i fortaleses.
  • Instruments d’avaluació.
  • Algoritme de presa de decisions.
  • Elements del Pla d’actuació personalitzat (PAP).
  • Nivells de resposta.
  • Recursos.
  • Casos pràctics.
2ª Sesió. Dimarts 4 d’abril (17:30-19:30 h). On-line
 • Estrategias didácticas para el enriquecimiento en alumnado con altas capacidades y alto potencial. Parte 1/2. Patricia Solís.
  • Concepto y modalidades de enriquecimiento
  • Estrategias concretas para el enriquecimiento en el aula
3ª Sesió. Dimarts 18 d’abril (17:30-19:30 h). On-line
 • Estrategias didácticas para el enriquecimiento en alumnado con altas capacidades y alto potencial. Parte 2/2. Patricia Solís.
  • Concepto y modalidades de enriquecimiento
  • Estrategias concretas para el enriquecimiento en el aula
4ª Sesió. Dissabte 22 Dimarts (9:00-13:30 h). Presencial
 • Diseño de situaciones de aprendizaje para la inclusión del alumnado con alta capacidad. Anna Monzó y Concepción Barceló
  • Concreción del nuevo marco curricular.
  • Inclusión del alumnado de alta capacidad en el aula.
  • Diseño de situaciones de aprendizaje paso a paso.
5ª Sesió. Dijous 27 d’abril (17:30-1930 h). On-line
 • Competencia digital para la personalización del aprendizaje en el alumnado con Altas Capacidades. Azahara García.
  • Competencia digital y Marco Digital para la competencia Docente 
  • Motivación y flow en el aprendizaje 
  • Metodologías activas  
  • Herramientas digitales 
  • Itinerarios personalizados de aprendizaje
6ª Sesió. Dissabte 13 de maig (9:00-13:30 h). Presencial
 • Cómo atender al alumnado con altas capacidades en el aula. Clara Benedicto.
  • Problemática.
  • Contexto.
  • Situaciones frecuentes en el aula que afectan al alumnado con altas capacidades.
  • Cómo diseñar actividades.
  • Puesta en práctica del diseño de actividades.
 • La atención a las Altas Capacidades en el IES Doctor Peset Aleixandre. Pablo Cuenca, Eva Miguel y Sandra Valdivieso
  • 1ª Parte: Medidas implantadas en el IES.
  • 2ª Parte: Establecimiento de una nueva línea del PAM.
7ª Sesió. Dissabte 20 de maig (9:00-13:30 h). Presencial
 • ¿Cómo diseñar actividades de aprendizaje creativas y competenciales que se ajusten a las AACC? Nuevas metodologías, creatividad y fomento lector en el aula de Humanidades. Zaida López
  • Creatividad y pensamiento creativo.
  • Fomento lector.
  • Nuevas metodologías (aprendizaje cooperativo, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, etc.)
  • Diseño de actividades creativas y competenciales ajustadas a las necesidades educativas especiales de AACC en un aula de Humanidades (Lengua Castellana y Literatura, Historia, Valencià y Latín).
 • MALILLA investiga: jóvenes y jovencísimos investigador@s.
  • Sus Voces : Exposición de los trabajos del alumnado.
  • “Creer, poder. Lograr. La influencia de la autoestima y el nivel socioeconómico en el rendimiento escolar”. María Perez, Sandra Abela y Pablo Orell.
  • “Tortugas sin caparazón. El movimiento Okupa”. Nora Rodrigo.
  • Nuestro Silencio:  La investigación como promoción de la excelencia
  • Alicia Solís: El programa de centro
  • Pilar Bueno: Las asignaturas curriculares
  • La Conquista:  aportaciones y reflexiones sobre la experiencia en investigación. Conductor Raúl Oblaré, tod@s los participantes
8ª Sesió. Dissabte 3 de juny (9:00-13:30 h). Presencial
 • Mesa de experiencias con adolescentes y visita a los talleres.

Docents:

 • Salvador Borràs Sanchis. Director de la Unitat Especialitzada d’Orientació (UEO Xàtiva), referent en l’àmbit de les altes capacitats.Orientador educatiu des de 2015. Mestre . especialista en Audició i Llenguatge 2005-2014. Psicòleg, mestre i logopeda habilitat. Màster en innovació educativa UNIR 2022. Experiència clínica psicòleg-logopeda 1999-2019. Experiència docent en altes capacitats: publicacions, congressos, seminaris, cursos i jornades. Participació en línies d’investigació Univ. València. https://www.linkedin.com/in/salvaborras/
 • Marien Escrivà Escrivà. Assessora tècnica de l’àmbit d’Altes Capacitats a la Unitat Especialitzada d’Orientació UEO de Xàtiva. Orientadora educativa en la Conselleria d’Educació des de 2010. Máster d’Intervenció en les Dificultats d’Aprenentatge. ADEIT- Universitat de Valencia. (2002). Membre de l’Equip d’Investigació del Dr. Benito López Andrada, autor de l’ “Estudi Longitudinal de 108 alumnes amb altes capacitats nascuts en 1985. Participació en una línia d’investigació de la UV referent a les altes capacitats.
 • Patricia Solís García. Dra. en Psicología (U. de Oviedo), Graduada en Magisterio de Primaria con menciones en Necesidades Educativas Especiales y Audición y Lenguaje (U. Pontificia de Salamanca). Ha realizado el Máster en Investigación en Psicología de la Salud (U. de Oviedo), Máster en Integración de Personas con Discapacidad, Calidad de Vida (U. de Salamanca), Experto Universitario en Atención a la Dependencia (U. de Santiago de Compostela) y Especialista Universitario en Educación Especial (UNED) y Experto Universitario en AACC (UNIR). Actualmente está como asesora en la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
 • Anna Monzó Martínez. Dra. en educación por la UV. Tesis doctoral sobre la atención al alumnado de alta capacidad en el sistema educativo valenciano. Máster en detección, diagnóstico e intervención educativa en estudiantes de altas capacidades por la UV. Experta Universitaria en Desarrollo de la Inteligencia, Capacidad Superior y Neuropsicología por la UCJC.  Asesora de formación del profesorado en el ámbito específico de la Educación Inclusiva de la Conselleria de Educación de la GV. Profesora asociada en el departamento de Teoría de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UV. Ponencias y cursos relacionados con la respuesta educativa al alumnado de alta capacidad desde una perspectiva inclusiva. Actualmente desarrolla el programa de la Conselleria de Educación Connectats.
 • Concepción Barceló López. Docente. Máster en dificultades específicas de aprendizaje y especialista en convivencia escuela-familia. Asesora Técnica Docente en la Subdirección General de Formación del Professorado. Presidenta de la asociación de dislèxia y otras DEA de la Comunidad Valenciana Trenca-dis.
 • Azahara García Peralta. Licenciatura en Sociología, Máster eLearning, Máster profesorado (especialidad Lengua y literatura), experto en diseño de experiencias de usuario gamificadas. Consultora, diseñadora y formadora en proyectos de innovación educativa y gestión del talento. Especializada en eLearning, creatividad, comunicación, aprendizaje basado en juego y ludificación educativa. 
 • Clara Benedicto Baldonado. Licenciada en Matemáticas y doctorada en Didáctica de las Matemáticas, realizó su tesis doctoral sobre el diseño de problemas para alumnado con altas capacidades matemáticas. Durante dos años participó en un proyecto junto a la asociación AVAST (Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso) donde impartía talleres de matemáticas para alumnos de secundaria con altas capacidades matemáticas. En 2015 aprobó las oposiciones de profesor de secundaria accediendo al cuerpo de funcionarios. Actualmente imparte clases de matemáticas en el IES Campanar.
 • Pablo Cuenca Pascual. Licenciado en Física. Profesor de Física y Química en secundaria y bachillerato desde el año 2004. Desde el curso 2020-21 es Jefe de Estudios del IES Doctor Peset Aleixandre. Miembro de la Red de educadores y educadoras por una Ciudadanía Global.
 • Eva Miguel Matas. Licenciada en Pedagogía por la UV. Profesora de secundaria, especialidad Orientación Educativa, con más de 18 años de experiencia en infantil, primaria y secundaria. Directora del SPE de Llíria (2017-2021). Actualmente Jefa del Departamento de Orientación del IES Doctor Peset Aleixandre.
 • Sandra Valdivieso Montero. Licenciada en Periodismo. Profesora de Lengua Castellana y Coordinadora de Convivencia e Igualdad en el IES Doctor Peset Aleixandre.
 • Zaida López Alberola. Licenciada en Filología Hispánica por la UV (2005-2010). Máster de Formación del Profesorado. Profesora en el IES Doctor Peset Aleixandre. En 2020 decide embarcarse en su proyecto educativo: La Pizarra Literaria. Formación en teatro, educación emocional, necesidades educativas especiales, etc. Autora de libros de texto en la editorial Vicens Vives. Recientemente galardonada como 2a Mejor Docente de España en los VI Premios Educa Abanca.
 • IES Malilla:
  • Alumnado Bachillerato: María Pérez, Sandra Abela, Pablo Orell y Raúl Oblaré, ganadores del premio Sapienza (RUVID – Red de Universidades Valencianas) 2022 en el área de ciencias jurídicas, participantes en el programa Jóvenes Investigadores del centro 2020-2022 con los trabajos de investigación “Creer, poder, lograr. La influencia de la autoestima y el nivel socioeconómico en el rendimiento escolar”  y,  “La educación un arma cargada de futuro: análisis del sistema educativo español”.
  • Alumnado ESO: Nora Rodrigo Sena  cursa en 2020 la optativa “Investigación y Proyectos” 2o ESO, realizando el trabajo de investigación “Tortugas sin caparazón. El movimiento Okupa” expuesto en la presentación del programa Jóvenes investigadores del centro.
  • Alicia Solís García del Pozo. profesora del Departamento de Matemáticas, coordina el programa “Jóvenes Investigadores” para altas capacidades en el centro.
  • Pilar Bueno Carrasco. profesora del Departamento de Filosofía, imparte las asignaturas optativas “Investigación y Proyectos” 2° ESO y “Proyectos de Investigación” 1° Bachillerato, en conexión con el programa del centro.

INFORMACIÓ I MATRÍCULES

Inscripcions: pàgina d’inscripció

Places limitades. Admissions per rigorós ordre d’inscripció.

Preu:

 • Bloc teòric – 35€
 • Bloc pràctic (a triar entre Infantil/Primària i Secundària) – 35€
 • Bloc teòric + Un Bloc pràctic – 60€

Per a formalitzar la matrícula s’haurà d’emplenar el formulari d’inscripció i abonar el preu del curs en el compte: ES03 3159 0072 8125 3489 5129. Posar en el concepte Nom + Cognom + opció de cursos triats: T per a teòric, opció A per a pràctic Infantil-Primària, opció B per a pràctic Secundària.

Informació y matrícules: formacionavast@asociacion-avast.org

Metodologia xerrades teòrico-pràctiques impartides per professionals amb àmplia experiència en els continguts a desenvolupar.

¡comparte!